test
  1. Doktoralı olanlar ya da, temel bilimlerden en az birinde yüksek lisansı olanlar için %95; Yüksek lisansı olanlar ile temel bilimlerden en az lisansı olanlar için %90 ve diğer personel için %80 oranında gelir vergisinden istisna tutulmuştur.
  2. Gelir vergisi stopajı teşvikinden yaralanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı, toplam TZE Ar-GE personeli sayısının %10’unu aşamaz.