İllerin gelişmişlik düzeyine göre desteklenen sektörler ve söz konusu sektörlere yönelik belirlenen asgari yatırım tutarının üzerindeki yatırımlar bölgesel teşvik uygulaması kapsamındadır. Yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye gelişmişlik düzeyine göre altı ekonomik bölgeye ayrılmış olup, aşağıda hangi illerin kaçıncı bölge kapsamında değerlendirildiğine ilişkin tablo gösterilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat 

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van

 

 

 

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada

 

 

 

Sivas

 

 

Bölgesel desteklerden yararlanabilmek için yatırıma konu faaliyetin Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Karar’da yer alan sektörlerde ve bölgeler bazında değişen asgari yatırım tutarında olması gerekmektedir. Aşağıda bölgesel teşvik uygulamasında sağlanan destekler yer almaktadır.

Bölgesel Teşvik Uygulamasında Sağlanan Destekler

Destek Unsurları

BÖLGELER

1

2

3

4

5

6

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı

%50

%55

%60

%70

%80

%90

Uygulanacak Vergi Oranı

%10

%9

%8

%6

%4

%2

Yatırıma Katkı Oranı

%15

%20

%25

%30

%40

%50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Uygulama Süresi

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%10

%15

%20

%25

%35

Limitsiz

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

YOK

YOK

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

YOK

YOK

500

600

700

900

Sigorta Primi Desteği (İşçi Hissesi)

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Bölgesel Teşvik Uygulaması kapsamında desteklenecek olan yatırımların bulundukları ildeki bir organize sanayi bölgesinde yapılması durumunda, Vergi İndirimi ve  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği bakımından bir alt bölge destekleri uygulanacaktır.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASINDA BİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YAPILAN YATIRIMA SAĞLANAN DESTEKLER

Destek Unsurları

BÖLGELER

1

2

3

4

5

6

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı

%55

%60

%70

%80

%90

%90

Uygulanacak Vergi Oranı

%9

%8

%6

%4

%2

%2

Yatırıma Katkı Oranı

%20

%25

%30

%40

%50

%55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Uygulama Süresi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%15

%20

%25

%35

Limitsiz

Limitsiz

Faiz Desteği

İç Kredi

YOK

YOK

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

YOK

YOK

500

600

700

900

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Bölgesel Teşvik Uygulaması kapsamında vergi indirimi yoluyla sağlanan yatırıma katkı tutarının bir kısmı yatırım tamamlanmadan önce ve firmanın varsa diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazanca uygulanması mümkündür.