Teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artırmak ve rekabet üstünlüğünü sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen yatırım konularında asgari 50 milyon TL sabit yatırım tutarının üzerindeki yatırımlar büyük ölçekli yatırımların teşviki kapsamında değerlendirilmektedir.